Dreptul muncii

DOMENII DE PRACTICĂ

Dreptul muncii este unul din cele mai complicate, generatoare de litigii și în continuă schimbare domenii ale dreptului. 

Atât pentru angajator cât și pentru angajat, multitudinea situațiilor create în derularea raporturilor de muncă necesită consultanță juridică cuprinzătoare. 

Asistența acordată de avocați specializați angajatorilor și angajaților poate conduce, într-o manieră practică și eficientă din punct de vedere financiar, la evitarea unor litigii costisitoare.