Înscrieri şi alte operaţiuni în baza de date RNPM

Începând cu anul 2021, Cabinet Avocat Bujorean T. Dragoș este agent împuternicit de către Uniunea Națională a Barourilor din România, în calitate de operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M), fiind autorizat de către Ministerul Justiţiei să efectueze înscrieri şi alte operaţiuni în baza de date RNPM.

RNPM este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile.

RNPM asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;

– Sechestre asigurătorii;

– Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice

– Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:

 

 • autovehicule;
 • utilaje agricole, altele decât autovehicule;
 • creanţe;
 • conturi bancare;
 • acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • poliţe de asigurare;
 • universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
 • echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
 • păduri care urmează a fi tăiate;
 • minerale care urmează a fi extrase;
 • recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
 • efective de animale etc.

Procedura de înregistrare

Înregistrarea presupune completarea de către solicitant a formularului tip aferent înregistrării respective. Formularele tip sunt disponibile pe site-ul RNPM la secțiunea Formulare.

Solicitantul trebuie să transmită către Agent:

– formularul de înscriere semnat, și

– copia actului de identitate sau împuternicire avocațială/mandat emis cu respectarea prevederilor legale, în cazul în care solicitantul este reprezentantul convențional al uneia dintre părți.

În conformitate cu prevederile art. 35 (4) din Legea 297/2018, Agentul va înregistra avizul conform datelor din formularul de înscriere, fără a face verificări cu privire la corectitudinea informațiilor, concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia sau cu privire la valabilitatea acestor acte juridice.