Executare silită

DOMENII DE PRACTICĂ

Executarea silită reprezintă procedeul prin care vă puteți realiza efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu. În cazul în care debitorul nu respecta de bunăvoie obligația sa, stabilită în baza unei hotărâri judecătorești sau printr-un titlu executoriu, aceasta se duce la îndeplinire prin executarea silită. 

Prin contestația la executare se contestă o creanță sau actele de executare, împiedicând producerea unui prejudiciu în patrimoniul persoanei executate silit